Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Wang File Word PDF

Posted on

Kalau Anda tengah mencari contoh surat perjanjian pinjaman wang yang boleh Anda download dalam format Word atau PDF, Anda dah sampai ke tempat yang betul.

Dalam dunia kewangan, pinjaman wang merupakan perkara yang serius, dan ada masa-masa kita perlu ada rekod yang jelas untuk melindungi kedua-dua pihak.

Surat perjanjian yang kami sediakan ini sesuai untuk pelbagai jenis pinjaman, sama ada pinjaman antara rakan-rakan, keluarga, atau pinjaman peribadi yang lebih formal.

Dokumen ini amat berguna untuk menjelaskan syarat-syarat pinjaman seperti jumlah yang dipinjam, tempoh bayaran balik, dan perkara lain yang berkaitan.

Anda boleh muat turun surat perjanjian ini dalam format Word atau PDF dengan mudah, dan kemudian Anda boleh menyesuaikannya mengikut keperluan Anda.

Surat Perjanjian Pinjaman Wang
Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Apa itu Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Surat perjanjian pinjaman wang adalah dokumen bertulis yang merakamkan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai jumlah wang yang dipinjam, tarikh bayaran balik, kadar faedah (jika ada), serta syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.

Surat perjanjian ini adalah bukti sah yang melindungi kedua-dua pihak daripada sebarang kesalahfahaman atau perselisihan di masa depan.

Mengapa Surat Perjanjian Pinjaman Wang Penting

 • Surat perjanjian pinjaman wang membantu memastikan bahawa semua pihak memahami dengan jelas syarat-syarat pinjaman. Ini mengelakkan sebarang ketidakfahaman yang boleh menyebabkan masalah di kemudian hari.
 • Dokumen ini berperanan sebagai bukti sah jika terdapat perselisihan dalam masa hadapan. Ia membantu mengelakkan konflik dan membolehkan pihak berkenaan merujuk semula perjanjian asal.
 • Surat perjanjian ini melindungi hak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman wang. Jika terdapat kegagalan bayaran, ia memberikan asas undang-undang bagi tindakan undang-undang.

Isi Kandungan Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Berikut adalah elemen-elemen yang perlu dimasukkan dalam surat perjanjian pinjaman wang:

 • Nama dan alamat pemberi pinjaman (pihak pertama).
 • Nama dan alamat penerima pinjaman (pihak kedua).
 • Jumlah wang yang dipinjamkan dalam nombor dan perkataan.
 • Tarikh di mana pinjaman diberikan.
 • Sekiranya terdapat kadar faedah, ia perlu dinyatakan dalam peratusan dan jumlah wang yang dikenakan faedah.
 • Tarikh akhir di mana peminjam perlu membayar balik pinjaman.
 • Cara pembayaran yang disepakati, sama ada melalui ansuran bulanan atau bayaran sekaligus.
 • Sebarang penalti atau denda yang akan dikenakan jika peminjam gagal membayar balik dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Sekiranya pihak kedua memberikan jaminan, butir-butir jaminan tersebut perlu dimasukkan.
 • Tandatangan kedua-dua pihak beserta saksi-saksi jika perlu.

Prosedur Pembuatan Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Prosedur pembuatan Surat Perjanjian Pinjaman Wang adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencipta dokumen rasmi yang merakamkan syarat-syarat pinjaman wang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

 • Pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman perlu berbincang dan bersetuju mengenai syarat-syarat pinjaman. Ini termasuk jumlah pinjaman, tempoh bayaran, dan kadar faedah (jika ada).
 • Dokumen perjanjian perlu disediakan. Anda boleh membuatnya sendiri atau mendapatkan perkhidmatan seorang peguam.
 • Semua pihak yang terlibat perlu memeriksa dokumen dengan teliti untuk memastikan bahawa butir-butir yang dinyatakan adalah tepat.
 • Setelah semua butir-butir disepakati, dokumen perlu ditandatangani oleh kedua-dua pihak bersama-sama dengan saksi-saksi (jika perlu).
 • Semua pihak perlu menyimpan salinan dokumen perjanjian untuk rujukan masa depan.

Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Berikut adalah contoh surat perjanjian pinjaman wang:

Surat Perjanjian Pinjaman Wang – Pinjaman Rakan

TARIKH SURAT: [Masukkan Tarikh]

Antara:

Pemberi Pinjam:

 • Nama Penuh: [Nama Pemberi Pinjam]
 • Nombor Kad Pengenalan: [Nombor Kad Pengenalan Pemberi Pinjam]
 • Alamat Terkini: [Alamat Terkini Pemberi Pinjam]

Peminjam:

 • Nama Penuh: [Nama Peminjam]
 • Nombor Kad Pengenalan: [Nombor Kad Pengenalan Peminjam]
 • Alamat Terkini: [Alamat Terkini Peminjam]

Pada tarikh ini, Pemberi Pinjam yang dinyatakan di atas dengan sukarela dan tanpa sebarang paksaan bersetuju untuk memberikan pinjaman kepada Peminjam dengan butir-butir seperti berikut:

 1. Dengan ini saya, [Nama Pemberi Pinjam], Sudin telah memberikan pinjaman sebanyak RM**** kepada Ajis, [Nama Peminjam].
 2. Peminjam bersetuju untuk membayar jumlah pinjaman sebanyak yang dinyatakan di atas dalam tempoh [Nyatakan Tempoh] bulan/tahun, dengan bayaran bulanan sebanyak RM**** setiap bulan.
 3. Sekiranya Peminjam gagal untuk membuat bayaran bulanan dalam tempoh yang ditetapkan, kes ini akan dirujuk kepada Mahkamah [Nyatakan Mahkamah] di [Nyatakan Lokasi Mahkamah]. Peminjam akan bertanggungjawab untuk semua kos yang terlibat dalam tuntutan ini.
 4. Peminjam bersetuju bahawa semua surat menyurat yang berkaitan dengan tuntutan hutang, termasuk surat daripada peguam dan dokumen-dokumen mahkamah, akan dihantar ke alamat terkini Peminjam seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Ini akan dianggap sebagai serahan yang sempurna, dan Peminjam tidak perlu membayar kos iklan dalam surat khabar atau kos serahan khusus.
 5. Peminjam bersetuju bahawa terma-terma perjanjian ini mengikat warisnya dalam kes kematian Peminjam. Dalam kes tersebut, jumlah hutang yang belum dibayar boleh dituntut daripada harta pusaka Peminjam.

Saya, [Nama Pemberi Pinjam], dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan semua butir-butir dalam Surat Perjanjian ini. Saya juga dengan rela hati memberikan pinjaman wang tanpa faedah kepada [Nama Peminjam].

Pemberi Pinjam: [Tandatangan Pemberi Pinjam]

(Tandatangan)

Peminjam: [Tandatangan Peminjam]

(Tandatangan)

Saksi:

[Nama Saksi]

(Tandatangan Saksi)

Contoh Surat Perjanjian Pinjaman Wang

Sila muat turun contoh surah perjanjian pinjaman wang:

WORDPDF
Download

Download

Tuntutan Hutang

Untuk membuat tuntutan hutang, Anda perlu tahu jumlah hutang yang Anda hendak tuntut.

Jadi, di bawah ini adalah panduan dalam bahasa santai untuk bidang kuasa mahkamah mengikut jumlah hutang:

 • Jika jumlah hutang Anda kurang daripada RM100,000, Anda boleh membuat tuntutan di Mahkamah Majistret.
 • Jika jumlah hutang Anda lebih daripada RM100,000 tetapi kurang daripada RM1,000,000, Anda perlu pergi ke Mahkamah Sesyen.
 • Tetapi jika jumlah hutang Anda lebih daripada RM1,000,000, Anda perlu membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi.

Jadi, ingatlah untuk menilai jumlah hutang Anda sebelum membuat tuntutan dan pastikan Anda memilih mahkamah yang betul mengikut bidang kuasa.

Mahkamah akan membantu Anda menyelesaikan pertikaian hutang dengan adil dan mengikut undang-undang.

Kalau Tak Bayar Pinjaman Wang

Kalau peminjam masih tidak bayar pinjaman wang berlesen atau hutang, Anda boleh ikut langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan masalah ini:

 1. Yang pertama, cuba hubungi peminjam dengan baik-baik. Bincangkan masalah dan cari tahu kenapa dia masih liat nak bayar. Kadang-kadang, ada masalah kewangan atau sebab lain yang menyebabkan peminjam sukar untuk membayar. Dengar apa yang dia kata dan cuba mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.
 2. Kalau perbincangan tidak berjalan lancar dan peminjam masih tidak mahu bayar, hantarlah notis rasmi kepada peminjam. Notis ini perlu menyatakan jumlah hutang, tempoh bayaran, dan peringatan tentang tindakan undang-undang jika pembayaran tidak dibuat. Ingat, notis ini perlu diformat dengan betul dan mengikut undang-undang.
 3. Jika hutang ini adalah pinjaman kewangan seperti pinjaman peribadi atau kad kredit, maklumkan kepada institusi kewangan yang bersangkutan. Mereka boleh membantu dalam menyelesaikan isu hutang ini.
 4. Jika peminjam masih enggan membayar dan masalah ini menjadi rumit, rujuklah kepada seorang peguam. Peguam boleh memberikan nasihat undang-undang dan membantu Anda menuntut hutang melalui proses undang-undang.
 5. Ingatlah bahawa terdapat had masa untuk menuntut hutang. Jika Anda berfikir untuk mengambil tindakan undang-undang, pastikan Anda melakukannya dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang, terutamanya jika jumlah hutang besar.
 6. Walaupun hutang mungkin membuatkan Anda kesal, elakkan daripada mengambil tindakan fizikal atau mengugut peminjam. Ini boleh membawa kepada masalah undang-undang yang lebih serius.

Selalu ingat bahawa menyelesaikan masalah hutang perlu kesabaran dan kebijaksanaan.

Cuba komunikasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah undang-undang, dan pastikan Anda tahu hak dan tanggungjawab Anda dalam situasi ini.

Akhir Kata

Mudah-mudahan Anda puas hati dengan contoh surat perjanjian pinjaman wang yang Anda muat turun tadi.

Kami sediakan ini untuk memudahkan urusan Anda dan memastikan semua perjanjian pinjaman wang Anda adalah sah dan tersusun dengan baik.

Ingatlah, walaupun ia adalah surat perjanjian pinjaman wang persahabatan, ia tetap perlu diambil serius.

Pastikan bahawa dokumen ini lengkap dengan butir-butir penting seperti jumlah pinjaman, tempoh bayaran, dan terma-terma pengingkaran.

Kalau ada apa-apa yang Anda tak pasti atau perlukan nasihat undang-undang, sentiasalah berjumpa dengan seorang peguam atau pakar kewangan.

Mereka boleh membantu Anda dalam memahami hak dan tanggungjawab Anda dalam perjanjian ini.