Maksud Fund Transfer Dan Pemindahan Dana

Posted on

Sekiranya Anda sering membuat pemindahan dana antara dari satu akaun bank ke akaun yang lain, pastilah tahu bahawa pemindahan dana tersebut biasanya akan dikenakan caj sebanyak 50 sen (53sen termasuk GST) untuk setiap transaksi untuk pemindahan segera.

Sekarang ini, bank-bank di Malaysia mengalakkan pembayaran melalui online, serta menawarkan pemindahan segera, sehingga proses transaksi pemindahan dana lebih cepat dan pantas.

Maksud Fund Transfer
Maksud Fund Transfer

Maksud Fund Transfer

Fund transfer atau pemindahan dana ialah aktiviti menghantar wang dengan jumlah wang tertentu dari satu akaun ke akaun yang lain.

Istilah pemindahan dana sering dipendekkan kepada transfer. Pindahan dana adalah satu bentuk perkhidmatan yang disediakan oleh bank atas permintaan pelanggan untuk menghantar sejumlah wang.

Pindahan wang juga ditakrifkan sebagai transfer atau hantar wang, yang akan dihantarkan kepada bank lain. Bank transfer adalah kaedah pembayaran untuk orang ramai. Pemindahan wang boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja.

Biasanya transfer wang akan dikenakan yuran pentadbiran, dengan jumlah yang berbeza jika melalui bank yang berbeza.

Perkhidmatan pemindahan wang kini digunakan secara meluas oleh orang ramai untuk memindahkan wang antara bank, seperti mobile banking, perbankan internet atau menggunakan kaedah online.

Baca juga apa itu IBG transfer berapa hari.

Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pemindahan Dana

Agar pemindahan dana dapat berlaku, maka beberapa pihak diperlukan iaitu:

Pelanggan

Pelanggan adalah pihak yang mempunyai dana/wang yang mendapat perkhidmatan daripada bank untuk menghantar dan/atau memindahkan dana kepada pihak lain.

Bank pengeluaran

Bank pengeluaran ialah bank yang menerima mandat daripada pelanggan untuk memindahkan dana kepada pihak benefisiari (penerima). Pihak penerima boleh menjadi pelanggan yang mempunyai akaun dengan bank sendiri atau bank lain.

Bank Penerima

Bank penerima ialah bank yang menerima pindahan masuk daripada bank pengirim untuk ditransfer kepada pihak yang menerima pemindahan dana atau penerima.

Benefisiari

Benefisiari adalah pihak yang menerima pemindahan wang daripada bank. Jika benefisiari mempunyai akaun dengan bank pengeluaran atau bank penerima, maka pemindahan wang akan dikreditkan ke akaunnya, jika dia tidak mempunyai akaun, Bank akan memberikan maklumat bertulis kepada benefisiari.

Sistem dan Jenis Pemindahan Wang

Jenis-jenis aktiviti pemindahan wang dikelompokkan kepada 4 sistem iaitu:

 • Sistem pembayaran tunai elektronik (electronic cash)
 • Sistem pembayaran kad (plastic card payment system)
 • Sistem pemindahan dana (direct funds transfer system)
 • Sistem pembayaran berasaskan kertas (paper-based payment systemes)

Jenis pemindahan wang:

 • Memindahkan wang ke sesama atau antara akaun bank
 • Pindahkan wang daripada penghantar tanpa akaun
 • Memindahkan wang daripada penghantar tanpa akaun melalui penerima menggunakan akaun.
 • Akaun Anda sendiri
 • Akaun Pihak Ketiga dalam Bank
 • Akaun di bank lain melalui GIRO Antara Bank (IBG)
 • Akaun di bank lain melalui Pemindahan Segera

Walaupun sistem perkhidmatan pemindahan wang telah digunakan oleh beberapa pihak, Anda juga perlu memberi perhatian kepada isu keselamatan.