Akta Pinjaman Wang Berlesen 1951 Download PDF

Posted on

Akta Pinjaman Wang Berlesen 1951, atau lebih dikenali sebagai Undang-Undang Pinjaman Berlesen di Malaysia, merupakan satu peraturan undang-undang yang penting dalam dunia kewangan negara Malaysia.

Bagi rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memerlukan bantuan kewangan dalam situasi kecemasan atau memerlukan modal untuk projek peribadi atau perniagaan, akta ni memainkan peranan penting dalam mengawal dan merapatkan urusan pemberian pinjaman wang oleh pihak berlesen.

Penting untuk memahami bahawa akta ini dikuatkuasakan bagi melindungi hak dan kepentingan peminjam serta pemberi pinjaman wang berlesen.

Akta Pinjaman Wang Berlesen
Akta Pinjaman Wang Berlesen

Apa Itu Akta Pinjaman Wang Berlesen

Akta pinjaman ini adalah undang-undang yang ditetapkan untuk mengawal urusan pemberian pinjaman wang oleh pihak berlesen.

Akta ni bertujuan untuk melindungi hak pengguna dan menetapkan garis panduan yang jelas untuk aktiviti pinjaman wang berlesen di Malaysia.

Dalam konteks akta ini, berlesen bermaksud pihak yang telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan untuk menjalankan perniagaan pinjaman wang.

Apa Yang Perlu Anda Ketahui

Sebelum Anda membuat keputusan untuk meminjam wang daripada pihak berlesen, terdapat beberapa perkara penting yang Anda perlu tahu:

 • Pihak berlesen perlu memastikan Anda layak untuk meminjam wang. Ini melibatkan penilaian terhadap pendapatan Anda, komitmen kewangan semasa, dan sejarah kredit.
 • Akta ini menghadkan kadar faedah yang boleh dikenakan ke atas pinjaman wang untuk mengelakkan peminjam daripada terbeban dengan faedah yang terlalu tinggi.
 • Sebelum meminjam wang, Anda dan pihak berlesen perlu mengadakan perjanjian bertulis yang mengandungi terma dan syarat pinjaman. Pastikan Anda baca dan faham sepenuhnya sebelum tandatangan.
 • Pihak berlesen hanya boleh mengenakan yuran dan caj tertentu yang telah ditetapkan dalam akta ini termasuklah yuran pengurusan dan caj lewat bayar.
 • Pihak berlesen perlu memberikan maklumat lengkap tentang pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, tempoh pembayaran, kadar faedah, dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar.

Hak Peminjam

Akta ini juga memberikan hak kepada peminjam sebagai langkah melindungi mereka:

 1. Anda berhak mendapatkan maklumat yang jelas dan tepat tentang perjanjian pinjaman, termasuk yuran, caj, dan syarat-syarat lain.
 2. Anda berhak menolak perjanjian pinjaman sebelum tandatangan jika Anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan.
 3. Jika Anda menghadapi kesukaran kewangan, Anda berhak meminta rundingan semula terhadap perjanjian pinjaman.
 4. Pihak berlesen wajib memberikan Anda akses kepada rekod dan maklumat berkaitan pinjaman Anda.

Tanggungjawab Peminjam

Selain hak, peminjam juga mempunyai tanggungjawab tertentu di bawah akta ini:

 1. Peminjam perlu mengambil inisiatif untuk membaca dan memahami sepenuhnya terma dan syarat perjanjian pinjaman sebelum bersetuju.
 2. Peminjam perlu mematuhi jadual pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian dan membayar balik pinjaman mengikut kadar yang telah ditetapkan.
 3. Jika terdapat sebarang perubahan dalam keadaan kewangan, peminjam perlu berkomunikasi dengan pihak berlesen untuk mencari penyelesaian yang sesuai.
 4. Jika berlaku pertikaian, peminjam perlu cuba menyelesaikan secara rundingan dengan pihak berlesen sebelum mengambil tindakan undang-undang.

Download Akta Pinjaman Wang Berlesen

Akta ni adalah satu dokumen penting bagi mereka yang terlibat dalam urusan pinjaman wang berlesen di Malaysia.

Akta Pinjaman Wang Berlesen 1951

Dokumen ini menyediakan maklumat terperinci mengenai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan industri pinjaman wang berlesen di negara Malaysia.

Bagi memudahkan akses dan rujukan, anda boleh memuat turun file PDF Akta Pinjaman Wang Berlesen melalui link berikut:

Akta ni adalah peraturan penting yang melindungi hak peminjam dan mengawal aktiviti pinjaman wang berlesen di Malaysia.

Sebagai peminjam, Anda perlu memahami hak dan tanggungjawab Anda di bawah akta ini agar Anda dapat membuat keputusan kewangan yang bijak dan bertanggungjawab.

Jangan terburu-buru, pastikan Anda faham sepenuhnya sebelum meminjam wang daripada pihak berlesen.

Ingat, pengetahuan adalah kuasa, dan dengan pengetahuan yang tepat, Anda boleh menguruskan kewangan dengan lebih baik.